tecnoblog48

Just another WordPress.com site

FINALITAT DEL BRAÇ junio 11, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 7:30 pm

El braç hidràulic ja esta acabat i dema dia 12 de juny sera l’entrega de la memoria i la exposició del treball devant de tota la classe.

Anuncios
 

BRAÇ HIDRAULIC junio 4, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:57 am

Aquest trimestre, el tercer i l’últim, estem fen un braç hidraulic.

Tenim els materials donats per la professora els quals són: un base de fusta, 1 llistó de fusta prima.

Amb aquets materials i altres que anira donant la professora al llarg del projecte tenim que crear un braç hidraulic amb articulacions, les quals es mouran amb xeringes enlaçades amb tubs de plastis, per els quals passaran oli, aigua o alcohol, segons el nostre conveni.Al final de la construcció tenim que aconseguir que el braç hidraulic pugi agafar un llauna de coca-cola i desplaçar-la a un altre lloc.

Portem casi 2 mesos amb aquest projecte i ja el tenim casi enllestit. Dintre de dos semanes el tindrem que presentar devant de tota la classe i aconseguir que desplaçi una llauna, tambe tenim que entregar a la professora una memoria on explicarem tots els pasos que hem seguit per poder acoseguir crear aquest braç hidraulic.

 

La meva parella Miriam i jo ja tenim quasi enllestit el treball ens falta aconseguir que les pinces es pugin desplaçar mitjants les xeringues.

Ara descriure com hem arribat fins aqui.

Per fer la base hem utilitzat un CD el qual anira unit d’un altre per aconseguir fer la 1ra articulació, ja que el braç te que constar minim de 4 articulacions.  Un cop hem sapigut on col·locar el nostre braç vam començar a construir-lo. Amb el llisto donat el vem tallar en dos parts de 17cm i els hem reforçat amb bastos del metge, dos en cada cara.

La proxima vista explicare mes…

 

 

 

VALOR DEL SENSOR marzo 5, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:44 am

Hem aconseguit pujar el valor del sensor mitjançant un potenciòmetre.

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO febrero 6, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 12:05 pm

Hem programat el programa en Arduino i em començat a utilitzar scracth for Arduino.

Et pengem les imatges.

[quote]
[color=#CC6600]int[/color] pot=3;
[color=#CC6600]int[/color] led=13;
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color](3)
{
[color=#CC6600]pinMode[/color](led,[color=#006699]OUTPUT[/color]);
}
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color](13)
{
[color=#CC6600]digitalWrite[/color](led,[color=#006699]HIGH[/color]);
[color=#CC6600]delay[/color]([color=#CC6600]analogRead[/color](pot));
[color=#CC6600]digitalWrite[/color](led,[color=#006699]LOW[/color]);
[color=#CC6600]delay[/color]([color=#CC6600]analogRead[/color](pot));
}
[color=#CC6600]int[/color] pot = ;
[color=#CC6600]int[/color] led = ;
[color=#CC6600]int[/color] valorpot = 0;

[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color]()
{
}

[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color]()
{
valorpot = [color=#CC6600]analogRead[/color](pot);
[color=#CC6600]analogWrite[/color](led,valorpot/4);

[color=#CC6600]delay[/color](50);
}

[/quote]

 

CONTROL AMB POLSADOR febrero 2, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:58 am

 

ENCESA ANALÒGICA

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:54 am

 

SOS LLUMINOS

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:48 am