tecnoblog48

Just another WordPress.com site

ARDUINO febrero 6, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 12:05 pm

Hem programat el programa en Arduino i em començat a utilitzar scracth for Arduino.

Et pengem les imatges.

[quote]
[color=#CC6600]int[/color] pot=3;
[color=#CC6600]int[/color] led=13;
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color](3)
{
[color=#CC6600]pinMode[/color](led,[color=#006699]OUTPUT[/color]);
}
[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color](13)
{
[color=#CC6600]digitalWrite[/color](led,[color=#006699]HIGH[/color]);
[color=#CC6600]delay[/color]([color=#CC6600]analogRead[/color](pot));
[color=#CC6600]digitalWrite[/color](led,[color=#006699]LOW[/color]);
[color=#CC6600]delay[/color]([color=#CC6600]analogRead[/color](pot));
}
[color=#CC6600]int[/color] pot = ;
[color=#CC6600]int[/color] led = ;
[color=#CC6600]int[/color] valorpot = 0;

[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color]()
{
}

[color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color]()
{
valorpot = [color=#CC6600]analogRead[/color](pot);
[color=#CC6600]analogWrite[/color](led,valorpot/4);

[color=#CC6600]delay[/color](50);
}

[/quote]

Anuncios
 

CONTROL AMB POLSADOR febrero 2, 2012

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:58 am

 

ENCESA ANALÒGICA

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:54 am

 

SOS LLUMINOS

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:48 am

 

15-12-11

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:42 am

 

LEDS

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:39 am

 

POLSADOR

Filed under: Uncategorized — tecnoblog48 @ 11:36 am